• Zalo

Kỳ họp thứ bảy Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương

Thời sự Thứ Năm, 05/12/2019 23:32:00 +07:00

Hội đồng đã tập trung thảo luận, tổng kết, đánh giá công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Chiều 5/12, tại Vĩnh Phúc, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ bảy (nhiệm kỳ 2016 - 2021). PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Hội đồng tập trung thảo luận, tổng kết, đánh giá công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng.

vov_7397_nfde

Kỳ họp thứ bảy Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng cho biết, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội đồng đã bám sát thực tiễn, nắm bắt tình hình văn học, nghệ thuật nói chung, lý luận, phê bình nói riêng, triển khai thực hiện các công việc trọng tâm.

Trong đó, nổi bật nhất là Hội đồng đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2019 với chủ đề “Vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học, nghệ thuật hiện nay” tại Vĩnh Phúc.

Hội thảo nhận được gần 70 tham luận, tập trung đánh giá thực trạng hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật ở nước ta hiện nay, lý giải nguyên nhân và đề xuất các kiến nghị, giải pháp thiết thực, hiệu quả để thúc đẩy sự phát triển của phê bình văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển nền văn nghệ Việt Nam trong tình hình mới.

vov_7415_gdix 3

PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2019.

Trong năm 2019, Hội đồng tư vấn giúp Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Hội đồng tổ chức xét tặng thưởng cho 15 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2018; nghiệm thu và thanh lý hợp đồng hỗ trợ các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đối với 14 tác phẩm triển khai năm 2017; tổ chức tọa đàm khoa học “Xây dựng tiêu chí lựa chọn tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu, lý luận, phê bình hiện nay”; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học để thực hiện chức năng tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nêu những ý kiến xung quanh việc tăng cường hiệu quả hoạt động của các tiểu ban chuyên môn, cũng như các vấn đề lý luận phải bám sát thực tiễn... Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng các lớp tập huấn, bồi dưỡng các lớp lý luận cần được tăng cường tổ chức.

vov_7407_yltl 3

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho biết, năm 2019, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương đã triển khai một khối lượng công việc lớn, với chất lượng tốt, tiếp tục góp phần củng cố uy tín, từng bước nâng cao sức ảnh hưởng của Hội đồng trong đời sống văn học, nghệ thuật nước nhà.

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đã đạt được, căn cứ thực tiễn hoạt động và kế hoạch công tác năm 2019 của Hội đồng, kết luận của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cũng nhìn nhận, đánh giá những hạn chế để có các biện pháp khắc phục trong hoạt động của Hội đồng năm 2020.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ chỉ ra rằng, vai trò và hoạt động chuyên môn của các tiểu ban chưa thực sự tích cực, chưa hiệu quả, dẫn đến sức mạnh chuyên môn của Hội đồng chưa được phát huy hết. Ngoài ra, do những khó khăn khách quan và chủ quan khác nhau, một số kế hoạch công tác trong năm của Hội đồng khi thực hiện còn lúng túng, có nhiệm vụ triển khai còn chậm.

vov_7355_zzyj

 

Ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội đồng phải bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao là tư vấn giúp Đảng và Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, lấy chất lượng tư vấn làm thước đo đánh giá chất lượng các hoạt động của Hội đồng.

Các Tiểu ban chuyên môn, trưởng các tiểu ban cần tích cực, chủ động hơn nữa, phối hợp thường xuyên với Thường trực Hội đồng, Văn phòng Hội đồng để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các tọa đàm khoa học, khảo sát thực tế: Năm 2020, mỗi tiểu ban tổ chức ít nhất 1 tọa đàm khoa học kết hợp với khảo sát thực tế tại các địa phương, đơn vị và có báo cáo kết quả để Thường trực Hội đồng tập hợp, tư vấn giúp Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương cần phải chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 ngay từ bây giờ, trong đó có kế hoạch triển khai các chương trình, đề tài, đề án đã được xác định. Các thành viên Hội đồng cần tham gia thường xuyên, có hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.

Hà Phương/VOV.VN
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều