Infographic: Con số ấn tượng ‘Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018’

Giáo dụcThứ Ba, 02/10/2018 15:51:00 +07:00

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 thu được nhiều kết quả ấn tượng.

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 do TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện thu được những kết quả ấn tượng.

1

 

2

 

3 3

 

4 4

 

5 5

 

6 6

 

7 7

 

8 8

 

9 9

 

10 10

 

11 11

 

12 12

 

13 13

 

14 14

 

15 15

 

16 16

 

17 17

 

Nhật Tâm
Bình luận
vtc.vn