• Zalo

Huế - Đà Nẵng bắt tay bảo tồn 'thiên hạ đệ nhất hùng quan'

Thời sự Thứ Năm, 21/02/2019 14:50:00 +07:00

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng vừa ký kết thỏa thuận thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Hải Vân quan.

Tối 20/2, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và UBND TP Đà Nẵng vừa ký kết biên bản thỏa thuận thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Hải Vân quan.

Theo văn bản thỏa thuận, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế là cấp quyết định đầu tư, trực tiếp phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và nghiệm thu quyết toán dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan theo đúng các quy định hiện hành; hồ sơ dự án phải được thống nhất giữa hai địa phương.

20190220kyket1

 Chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng bắt tay thỏa thuận hợp tác thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Hải Vân quan. (Ảnh: Cổng TTĐT Thừa Thiên - Huế)

Nguồn vốn đầu tư cho dự án từ ngân sách địa phương của TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế (mỗi bên chịu 50% trên tổng mức đầu tư được phê duyệt). Thời gian thực hiện, hoàn thành dự án đến hết năm 2020.

Hai bên cũng thống nhất, trong quá trình triển khai thủ tục phê duyệt dự án và giai đoạn tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần thông tin, trao đổi và thống nhất ý kiến văn bản với UBND TP Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng cử thành viên là đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tham gia Ban quản lý dự án thực hiện công trình do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ định.

Song song quá trình triển khai dự án, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND TP Đà Nẵng sẽ chỉ đạo ngành văn hóa và các đơn vị liên quan của hai địa phương xây dựng kế hoạch, cơ chế quản lý, duy tu, bảo dưỡng, phát huy giá trị và khai thác dịch vụ du lịch của di tích, đảm bảo lợi ích chung giữa hai địa phương. 

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin