Hội thảo góp ý hoàn thiện Luật Thương mại

(VTC News) – Ngày 6/8, tại Đà Nẵng, Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Vụ thị trường trong nước, Dự án Hỗ trợ đa biên III… tổ chức Hội thảo Góp ý, hoàn thiện Dự thảo Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật Thương mại.

  » Đến lúc Quốc hội thảo luận về xuống cấp đạo đức?
  » TP.HCM ngày đầu tiên thực hiện Nghị định 34
  » TP.HCM đã sẵn sàng thực hiện nghiêm Nghị định 34
  » Dự thảo tăng một phần viện phí: Chưa nghiên cứu kỹ
  » Khuyết vai trò Nhà nước trong dự thảo Luật Bảo vệ NTD

» Đến lúc Quốc hội thảo luận về xuống cấp đạo đức? » TP.HCM ngày đầu tiên thực hiện Nghị định 34 » TP.HCM đã sẵn sàng thực hiện nghiêm Nghị định 34 » Dự thảo tăng một phần viện phí: Chưa nghiên cứu kỹ » Khuyết vai trò Nhà nước trong dự thảo Luật Bảo vệ NTD

Theo đó, Hội thảo sẽ ghi nhận ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, đơn vị quản lý… nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở pháp luật phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và các quy định hậu gia nhập WTO. Đồng thời làm căn cứ để hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Hội thảo được sự quan tâm của các doanh nghiệp, đơn vị quản lý…trên địa bàn TP Đà Nẵng, cùng những ý kiến về những quy định đối với hoạt động thương mại về hàng hóa, kinh doanh dịch vụ... 

Hội thảo được sự quan tâm của các doanh nghiệp, đơn vị quản lý…trên địa bàn TP Đà Nẵng, cùng những ý kiến về những quy định đối với hoạt động thương mại về hàng hóa, kinh doanh dịch vụ... 


Dưới góc độ đơn vị chủ trì, ông Trương Quang Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương ghi nhận: “Chúng tôi sẽ ghi nhận những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu. Đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh. Đây sẽ là cơ sở để điều chỉnh, sửa đổi những điều khoản trong Nghị định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động kinh doanh trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới và Tổ chức thương mại WTO”.

Hội thảo được sự quan tâm của các doanh nghiệp, đơn vị quản lý… trên địa bàn TP Đà Nẵng, cùng những ý kiến về những quy định đối với hoạt động thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Diễn, Phó Giám đốc Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng nhấn mạnh: “Vấn đề về dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện đang là vấn đề nóng và nhạy cảm. Vấn đề cần có sự chia sẻ, góp ý từ các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu. Vì nó phải giải quyết và dung hòa cả 2 vấn đề: Thỏa mãn yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam”.

Bửu Lân
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN