• Zalo

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 1.950 chỉ tiêu năm 2019

Giáo dục Thứ Năm, 14/03/2019 10:28:00 +07:00

Năm 2019, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 1.950 chỉ tiêu vào các ngành học trong trường.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là 1.950 sinh viên.

Chỉ tiêu cụ thể theo từng ngành/chuyên ngành như sau:

1

 

2

 

3 3

 

4 4

 

5 5

 

Lưu Ly
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin