• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Hình ảnh ngoạn mục chưa từng công bố về hang Sơn Đoòng

Khu vực có tên Coi chừng khủng long! Ảnh: Ryan Deboodt.

Khu vực có tên Coi chừng khủng long! Ảnh: Ryan Deboodt.

Rừng trong hang. Ảnh: John Spies.

Rừng trong hang. Ảnh: John Spies.

Thác nước 'ở một thế giới khác'. Ảnh: Ryan Deboodt.

Thác nước 'ở một thế giới khác'. Ảnh: Ryan Deboodt.

Một người vận chuyển đi vào khu vực Vườn Địa Đàng. Ảnh: Dinh Anh Cuong Nguyen.

Một người vận chuyển đi vào khu vực Vườn Địa Đàng. Ảnh: Dinh Anh Cuong Nguyen.

Deb Limbert (người cùng khám phá Sơn Đoòng với Howart Limbert) trong khu vực Coi chừng khủng long. Cảm giác được miêu tả khi đứng ở đó là 'nghẹt thở'. Ảnh: Mike Rowbottom.

Deb Limbert (người cùng khám phá Sơn Đoòng với Howart Limbert) trong khu vực Coi chừng khủng long. Cảm giác được miêu tả khi đứng ở đó là 'nghẹt thở'. Ảnh: Mike Rowbottom.

Cột thạch nhũ lớn nhất thế giới: 80 m. Ảnh: John Spies.

Cột thạch nhũ lớn nhất thế giới: 80 m. Ảnh: John Spies.

Dòng sông trong lòng hang. Ảnh: Ryan Deboodt.

Dòng sông trong lòng hang. Ảnh: Ryan Deboodt.

Thế giới kỳ diệu dưới lòng đất. Ảnh: Ryan Deboodt.

Thế giới kỳ diệu dưới lòng đất. Ảnh: Ryan Deboodt.

Thạch nhũ trong hang. Ảnh: John Spies.

Thạch nhũ trong hang. Ảnh: John Spies.

Ở một tầng khác. Ảnh: John Spies.

Ở một tầng khác. Ảnh: John Spies.

Vườn Địa Đàng. Ảnh: Ryan Deboodt.

Vườn Địa Đàng. Ảnh: Ryan Deboodt.

Chiều sâu của Sơn Đoòng. Ảnh: Mike Rowbottom.

Chiều sâu của Sơn Đoòng. Ảnh: Mike Rowbottom.

Hang có hệ thống khí hậu riêng. Ảnh: John Spies.

Hang có hệ thống khí hậu riêng. Ảnh: John Spies.

Ánh sáng lọt xuống. Ảnh: Ryan Deboodt.

Ánh sáng lọt xuống. Ảnh: Ryan Deboodt.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất