• Zalo

HBC: Năm 2017 kế hoạch doanh thu 16000 tỷ đồng và LNST 828 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Doanh nhân Thứ Năm, 27/04/2017 14:40:00 +07:00

Ngày 26/4/2017 vừa qua, tại TP. HCM, Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) đã được tổ chức.

Theo kết quả kinh doanh, năm 2016 kết quả kinh doanh của Hòa Bình tăng trưởng vượt bậc: Doanh thu thuần đạt 10.766 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 150% kế hoạch và tăng 112% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 568 tỷ đồng đạt 225% kế hoạch và tăng 586% so với năm 2015.

Hinh anh

 

Theo ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT-TGĐ Công ty Hòa Bình, trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tiềm năng, căn cứ vào giá trị hợp đồng đã ký và phân tích cẩn trọng SWOT, HBC đặt mục tiêu kế hoạch năm 2017 là doanh thu 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 828 tỷ đồng. 

Tổng giá trị hợp đồng các công trình đang thi công tính đến thời điểm cuối Quý 1/2017 là 39.606 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2016 là 14.769 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng dự kiến sẽ ký trong 3 quý còn lại của năm 2017 là 12.500 tỷ đồng. Do đó, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017 của HBC khá lạc quan.

Bên cạnh đó, năm 2017 HBC tập trung đẩy mạnh đấu thầu các dự án D&B (Thiết kế & thi công), tổng giá trị trúng thầu các dự án D&B (Thiết kế & Thi công) trong Quý 1/2017 khoảng hơn 3.000 tỷ đồng với 2 dự án là DPT Residence và Times Garden Vĩnh Yên.

Hinh anh  3

 

Toàn bộ nội dung tờ trình của HĐQT đã được đại hội thông qua với tỉ lệ rất cao, bao gồm phát hành 2.500.000 quyền mua cổ phiếu cho CBCNV đang làm việc cho Công ty, 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 01/01/2017; bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban Kiểm soát; đổi tên công ty thành “Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình”…

Hinh anh  4

 

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông đã tín nhiệm bầu ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. 

Nhã Phương
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin