• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Hàng tấn tiền xu nằm dưới đáy biển hơn 70 năm

Con tàu  SS City of Cairo bị trúng ngư lôi cách đây hàng chục năm khiến nhiều người bị tử nạn kèm nhiều tấn tiền xu nằm dưới đáy biển

Con tàu SS City of Cairo bị trúng ngư lôi cách đây hàng chục năm khiến nhiều người bị tử nạn kèm nhiều tấn tiền xu nằm dưới đáy biển

Tuy nhiên, một tổ chức là Deep Ocean Search đã được phép trục vớt số tiền xu khổng lồ nằm dưới độ sâu hơn 5.000m

Tuy nhiên, một tổ chức là Deep Ocean Search đã được phép trục vớt số tiền xu khổng lồ nằm dưới độ sâu hơn 5.000m

Con tàu chìm năm 1942 sau khi trúng ngư lôi đang trên hành trình từ Bombay (Ấn Độ) về Anh

Con tàu chìm năm 1942 sau khi trúng ngư lôi đang trên hành trình từ Bombay (Ấn Độ) về Anh

Số tiền xu thu được lên đến 50 triệu USD. Công cuộc trục vớt bắt đầu thực hiện từ năm 2011, trải qua nhiều thử thách và khó khăn

Số tiền xu thu được lên đến 50 triệu USD. Công cuộc trục vớt bắt đầu thực hiện từ năm 2011, trải qua nhiều thử thách và khó khăn

Hình ảnh con tàu khi chưa gặp nạn. Vào thời điểm gặp nạn, con tàu chở 1000 tấn tiền xu chứa trong 2000 hộp hình chữ nhật

Hình ảnh con tàu khi chưa gặp nạn. Vào thời điểm gặp nạn, con tàu chở 1000 tấn tiền xu chứa trong 2000 hộp hình chữ nhật

Hình ảnh vua Edward VII trên đồng tiền xu được tìm thấy trong con tàu

Hình ảnh vua Edward VII trên đồng tiền xu được tìm thấy trong con tàu

Nhóm tìm kiếm được huy động có 20 nhà hải dương học làm việc liên tục và tìm ra con tàu đã bị chôn vùi dưới bùn và gãy làm đôi

Nhóm tìm kiếm được huy động có 20 nhà hải dương học làm việc liên tục và tìm ra con tàu đã bị chôn vùi dưới bùn và gãy làm đôi

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất