Hà Nội: Thông qua hơn 120 nghìn chỉ tiêu biên chế 2011

(VTC News) – Chiều nay (9/12), HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2011. Năm 2011 Hà Nội có thêm 120.867 biên chế hành chính và sự nghiệp.

Theo đó, HĐND Hà Nội quyết định kế hoạch sử dụng biên chế công chức năm 2011 là 9.121 biên chế.

Năm 2011, Hà Nội dành hơn 120 nghìn cơ hội cho người lao động vào biên chế hành chính, sự nghiệp (Ảnh: Internet) 
Trong đó, khối sở, ngành và tương đương 4.180 biên chế; Khối quận, huyện: 4.937 biên chế, tăng so với năm 2010 là 65 biên chế; Dự phòng 4 biên chế.

Cùng với đó, HĐND TP cũng quyết định kế hoạch sử dụng biên chế sự nghiệp năm 2011 là 111.746 biên chế (trong đó có 500 biên chế dự phòng).

HĐND TP Hà Nội cũng phê chuẩn số cán bộ chuyên trách và công chức cơ sở năm 2011 là 13.373 người; Phê chuẩn số lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính năm 2011 là 1.434 người; Phê chuẩn định mức lao động trong các trường mầm non công lập và công lập tự chủ năm 2011 là 22.043 người.

Được biết, năm 2010, số biên chế công chức hành chính của Hà Nội là 7.406/9.056 biên chế, thấp hơn 1.650 công chức hành chính được giao; Biên chế sự nghiệp thực hiện 100.050/104.788, thấp hơn 4.738 biên chế được giao.

Theo Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, một số hạn chế hiện nay của Hà Nội là TP chưa tổ chức thi tuyển công chức khối sở, ngành; Một số đơn vị đã tính vào tổng biên chế công chức hành chính của đơn vị mình như lái xe, bảo vệ, phục vụ công cộng, do đó làm ảnh hưởng đến số lượng tổng biên chế công chức hành chính được giao.

Cùng với đó, năm 2010, bổ sung 381 biên chế cho khối quận, huyện, thị xã của Hà Tây (cũ) và huyện Mê Linh nhưng chưa thực hiện tuyển dụng được; Một số cơ sở giáo dục phổ thông công lập còn thiếu giáo viên như giáo viên âm nhạc, giáo viên mỹ thuật và giáo viên thể dục.

Kiều Minh

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN