Hà Nội chi 33,7 tỷ đồng chống... mù chữ

Hà Nội sẽ trích từ nguồn ngân sách gần 33,7 đồng để chống mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2011-2015.

» Học sinh lớp 7 mù chữ vẫn lên lớp đều đều
» Mẹ mù chữ, con 3 tuổi đọc tự dưng biết đọc

Theo kế hoạch này, đến năm 2015, thành phố phấn đấu chống mù chữ cho 29/29 quận, huyện, thị xã đạt chuẩn quốc gia; 577/577 xã, phương, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về công tác chống mù chữ.


Thành phố duy trì huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; xây dựng 100% phòng học kiên cố cho lớp mầm non 5 tuổi; 100% quận, huyện, thị xã được công nhận đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.


    
Hà Nội chi hơn 30 tỷ đồng chống mù chữ. Ảnh: TTXVN  
Về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, thành phố phấn đấu 100% xã, phường đạt chuẩn đúng độ tuổi mức 1; 30% xã, phường đạt mức 2 và 20% quận, huyện, thị xã đạt chuẩn mức 2. Đảm bảo 100% phòng học kiên cố; có 50% trường đạt chuẩn quốc gia; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn vào năm 2015.


Việc phổ cập giáo dục trung học cơ sở của thành phố sẽ được giữ vững kết quả 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn; phòng học kiên cố đảm bảo đạt tỉ lệ 99%. Giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn 100% và trên chuẩn đạt 80%. Đặc biệt, đến năm 2015, thành phố phấn đấu đạt chuẩn phổ cập trình độ trung học.


Theo kế hoạch, hàng năm thành phố phải huy động hầu hết trẻ em mầm non 5 tuổi và các đối tượng trong độ tuổi phổ cập đi học các bậc đến lớp; Ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi vào học ở các trường mầm non công lập.


Thành phố ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục, phấn đấu đến năm 2015 có 100% cơ sở giáo dục có máy tính phục vụ giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn, nghiệp vụ.


Thành phố cũng ưu tiên củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp, xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị, bảo đảm ngân sách để phục chống mù chữ, phổ cập giáo dục cho tất cả các bậc học.

Hà Nội sẽ đẩy mạnh xã hội hóa công tác này bằng việc khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đầu tư phát triển trường, lớp theo tinh thần Nghị định 69 của Chính phủ về khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao.

Tin liên quan

» Học sinh lớp 7 mù chữ vẫn lên lớp đều đều
» Mẹ mù chữ, con 3 tuổi đọc tự dưng biết đọc

TTXVN
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN