Gia Cát Lượng mặc quần đùi bàn cách đánh Tào Tháo

Ảnh vuiThứ Sáu, 03/07/2020 11:52:23 +07:00

Lưu Bị cùng với Quan Vũ và Trương Phi chăm chú nghe sách lược của quân sư Khổng Minh mặc quần đùi.

Gia Cát Lượng mặc quần đùi bàn cách đánh Tào Tháo - 1

Bức ảnh hậu trường phim Tam quốc diễn nghĩa.

MINO(Sưu tầm)
Bình luận
vtc.vn