Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Dừng thành lập, nâng cấp đại học, cao đẳng

(VTC News)- Bộ GD-ĐT vừa chỉ đạo các địa phương dừng về việc dừng tiếp nhận hồ sơ nâng cấp, thành lập trường đại học, cao đẳng.

Theo đó, dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị nâng cấp và thành lập mới trường đại học, trường cao đẳng trong thời gian tới.
Dừng thành lập, nâng cấp các trường đại học, cao đẳng trong thời gian tới 

Dừng thành lập, nâng cấp các trường đại học, cao đẳng trong thời gian tới 

Bộ GD-ĐT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh thành chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát để điều chỉnh, sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý trên cơ sở Nghị quyết số 29-NQ/TW (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quyết định 37, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Cần rà soát, phân loại các dự án đầu tư thành lập trường trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý (đã có quyết định thành lập trường hoặc đã được phê duyệt về chủ trương hoặc chưa được phê duyệt chủ trương).

Công văn do Thứ trưởng Ga ký cũng nêu rõ các địa phương cần hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, cơ quan liên quan triển khai thực hiện những dự án thành lập trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kiểm tra, giám sát và thúc đẩy việc thực hiện cam kết, tiến độ đầu tư của các trường đã có quyết định thành lập trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý.

Bộ GD-ĐT sẽ xem xét, tổng hợp báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý đối với những hồ sơ nâng cấp và thành lập mới các trường đại học, trường cao đẳng đã gửi về Bộ trước thời điểm ban hành công văn này. 

Trước đó, ngày 26/6/2013 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37 về điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020.


Phạm Thịnh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN