Đột nhập trường đào tạo nhân viên an ninh Trung Quốc

Các học viên của trường đào tạo nhân viên an ninh đầu tiên Trung Quốc phải trải qua những bài tập khắc nghiệt

Các học viên của trường đào tạo nhân viên an ninh đầu tiên Trung Quốc phải trải qua những bài tập khắc nghiệt

Các học viên tập chống đẩy dưới nước

Các học viên tập chống đẩy dưới nước

Kinh ngạc xem các học viên tập nhịn thở dưới nước

Kinh ngạc xem các học viên tập nhịn thở dưới nước

Hay những bài tập bò trên cát

Hay những bài tập bò trên cát

Các học viên luyện cơ bụng dưới nước

Các học viên luyện cơ bụng dưới nước

Bên cạnh đó là những bài tập đối kháng với các học viên khác

Bên cạnh đó là những bài tập đối kháng với các học viên khác

Các học viên bò trên cát

Các học viên bò trên cát

Những bài tập 'ma quỷ' của các học viên trường đào tạo nhân viên an ninh đầu tiên của Trung Quốc

Những bài tập 'ma quỷ' của các học viên trường đào tạo nhân viên an ninh đầu tiên của Trung Quốc

Luyện võ là bài tập quan trọng nhất của các học viên

Luyện võ là bài tập quan trọng nhất của các học viên

Các học viên luyện công bằng cách cho huấn luyện viên đập gậy vào người

Các học viên luyện công bằng cách cho huấn luyện viên đập gậy vào người

Huấn luyện viên ra đòn làm mẫu cho các học viên

Huấn luyện viên ra đòn làm mẫu cho các học viên

Huấn luyện viên đào tạo các học viên

Huấn luyện viên đào tạo các học viên

Hai học viên cởi trần đấu võ

Hai học viên cởi trần đấu võ

Huấn luyện viên nữ giám sát các học viên nam

Huấn luyện viên nữ giám sát các học viên nam

Các học viên nam, nữ trong các bài tập luyện 'ma quỷ'

Các học viên nam, nữ trong các bài tập luyện

 
Các học viên của trường đào tạo nhân viên an ninh đầu tiên Trung Quốc phải trải qua những bài tập khắc nghiệt

Các học viên của trường đào tạo nhân viên an ninh đầu tiên Trung Quốc phải trải qua những bài tập khắc nghiệt

Các học viên tập chống đẩy dưới nước

Các học viên tập chống đẩy dưới nước

Kinh ngạc xem các học viên tập nhịn thở dưới nước

Kinh ngạc xem các học viên tập nhịn thở dưới nước

Hay những bài tập bò trên cát

Hay những bài tập bò trên cát

Các học viên luyện cơ bụng dưới nước

Các học viên luyện cơ bụng dưới nước

Bên cạnh đó là những bài tập đối kháng với các học viên khác

Bên cạnh đó là những bài tập đối kháng với các học viên khác

Các học viên bò trên cát

Các học viên bò trên cát

Những bài tập 'ma quỷ' của các học viên trường đào tạo nhân viên an ninh đầu tiên của Trung Quốc

Những bài tập của các học viên trường đào tạo nhân viên an ninh đầu tiên của Trung Quốc

Luyện võ là bài tập quan trọng nhất của các học viên

Luyện võ là bài tập quan trọng nhất của các học viên

Các học viên luyện công bằng cách cho huấn luyện viên đập gậy vào người

Các học viên luyện công bằng cách cho huấn luyện viên đập gậy vào người

Huấn luyện viên ra đòn làm mẫu cho các học viên

Huấn luyện viên ra đòn làm mẫu cho các học viên

Huấn luyện viên đào tạo các học viên

Huấn luyện viên đào tạo các học viên

Hai học viên cởi trần đấu võ

Hai học viên cởi trần đấu võ

Huấn luyện viên nữ giám sát các học viên nam

Huấn luyện viên nữ giám sát các học viên nam

Các học viên nam, nữ trong các bài tập luyện 'ma quỷ'

Các học viên nam, nữ trong các bài tập luyện 'ma quỷ'

 
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN