• Zalo

Công bố điểm trúng tuyển vào Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2017

Giáo dục Thứ Bảy, 29/07/2017 13:36:00 +07:00

Trường Đại học An ninh nhân dân công bố điểm trúng tuyển vào các ngành học trong trường năm 2017.

Ngày 29/7, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) chính thức công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học CAND năm 2017

Dưới đây là điểm chuẩn vào Đại học Cảnh sát nhân dân:

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.25

Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm

C03 Nam

25.5

Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.5

D01 Nam

26.0

Trong số 4 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 2 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25.55; 1 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8

A01 Nữ

28.75

C03 Nữ

26.5

Trong số 5 thí sinh cùng mức 26.5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.4

D01 Nữ

27.25 

Trong số 4 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85

Lưu Ly
Bạn có cảm nghĩ gì về "Công bố điểm trúng tuyển vào Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2017" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin