Di chuyển một que diêm để phép tính 3 / 7 + 5 = 9 thành đúng
  • Zalo

Di chuyển một que diêm để phép tính 3 / 7 + 5 = 9 thành đúng

Hỏi - Đáp Thứ Tư, 06/01/2021 06:34:00 +07:00

Bạn có thể tìm ra bao nhiêu cách di chuyển một que diêm để biến phép tính 3 / 7 + 5 = 9 thành đúng?

Các que diêm được xếp thành phép tính 3/ 7 + 5 = 9 như hình dưới:

Di chuyển một que diêm để phép tính 3 / 7 + 5 = 9 thành đúng - 1

 

Tất nhiên, phép tính trên không đúng. Người chơi cần di chuyển một que diêm để biến nó thành đúng.

Lưu ý, người chơi không bẻ, vứt, xếp chồng diêm hoặc di chuyển que diêm ở dấu chia (/), cộng (+) hay bằng (=).

Bạn có thể tìm ra bao nhiêu phương án di chuyển que diêm đáp ứng yêu cầu của đề bài?

Bạn có cảm nghĩ gì về "Di chuyển một que diêm để phép tính 3 / 7 + 5 = 9 thành đúng" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Đọc tiếp