Tổng cục thuế

Đẩy mạnh thanh kiểm tra sau hoàn thuế GTGT

(VTC News) - Ngày 20/7/2016, Cục Thuế TP HCM đã có Công văn số 6882/CT-PC chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh triển khai công tác kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế GTGT.

Cục Thuế yêu cầu các phòng thanh tra, phòng kiểm tra và 24 chi cục thuế quận/huyện kiểm tra, thanh tra 100% hồ sơ hoàn thuế trước; trong đó tập trung thực hiện ngay các hồ sơ đã được hoàn thuế GTGT theo quy định tại điểm b, khoản 14, Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Day manh thanh kiem tra sau hoan thue GTGT hinh anh 1

 

Cụ thể, việc kiểm tra sau hoàn thuế GTGT phải được thực hiện trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế đối với các trường hợp sau: Cơ sở kinh doanh thay đổi trụ sở từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng kể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước; hay có sự thay đổi bất thường về doanh thu tính thuế và số thuế được hoàn trong giai đoạn 12 tháng, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước; các hãng vận tải nước ngoài đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Cơ sở kinh doanh kê khai lỗ 2 năm liên tục liền kề trước năm có quyết định hoàn thuế, hoặc có số lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu tính đến năm liền kề trước năm có quyết định hoàn thuế. Số lỗ được xác định theo hồ sơ quyết toán thuế TNDN; trường hợp có biên bản thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì số lỗ được xác định theo kết luận thanh tra, kiểm tra. 

Thu Thủy
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN