Đáp án các môn thi tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

(VTC News) - VTC News giới thiệu đáp án đề thi các môn tổ hợp Khoa học xã hội kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 từ hệ thống Tuyensinh247.

Sáng 27/6, thí sinh cả nước hoàn thành bài thi môn Địa lý trong tổ hợp Khoa học xã hội. Dưới đây là đáp án 24 mã đề của ba môn: Lịch sử, Giáo dục công dân và Địa lý

1. LỊCH SỬ

Xem đề thi tại đây và đáp án toàn bộ 24 mã đề Sử:

Đáp án môn Lịch sử mã đề 301:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 1

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 302:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 2

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 303:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 3

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 304:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 4

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 305:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 5

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 306:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 6

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 307:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 7

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 308:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 8

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 309:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 9

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 310:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 10

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 311:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 11

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 312:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 12

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 313:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 13

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 314:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 14

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 315:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 15

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 316:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 16

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 317:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 17

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 318:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 18

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 319:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 19

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 320:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 20

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 321:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 21

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 322:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 22

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 323:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 23

 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 324:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 24

 

2. GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Xem đề thi tại đây và đáp án toàn bộ 24 mã đề giáo dục công dân:

Đáp án giáo dục công dân mã đề 301:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 25

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 302:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 26

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 303:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 27

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 304:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 28

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 305:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 29

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 306:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 30

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 307:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 31

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 308:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 32

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 309:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 33

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 310:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 34

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 311:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 35

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 312:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 36

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 313:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 37

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 314:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 38

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 315:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 39

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 316:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 40

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 317:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 41

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 318:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 42

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 319:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 43

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 320:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 44

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 321:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 45

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 322:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 46

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 323:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 47

 

Đáp án giáo dục công dân mã đề 324:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 48

 

3. ĐỊA LÝ

Xem đề thi tại đây và Đáp án 24 mã đề thi Địa lý:

Đáp án môn Địa lý mã đề 301:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 49

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 302:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 50

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 303:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 51

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 304:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 52

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 305:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 53

 

 Đáp án môn Địa lý mã đề 306:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 54

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 307:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 55

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 308:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 56

 

 Đáp án môn Địa lý mã đề 309: 

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 57

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 310:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 58

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 311:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 59

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 312:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 60

 

 Đáp án môn Địa lý mã đề 313:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 61

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 314:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 62

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 315:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 63

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 316:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 64

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 317:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 65

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 318:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 66

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 319:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 67

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 320:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 68

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 321:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 69

 

Đáp án đề Địa lý mã đề 322:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 70

 

Đáp án đề Địa lý mã đề 323:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 71

 

Đáp án đề Địa lý mã đề 324:

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 72

 

 

Nguyễn Thị Thu An, thí sinh THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông cho biết: "Em thấy đề năm nay không quá khó, tổ hợp ba môn em thấy đề Lịch sử nhỉnh hơn về độ khó hơn, em nghĩ mình làm được khoảng 60-70%".

Thí sinh Nguyễn Thanh Phúc tại điểm THPT Tô Hiệu ( Sơn La) cũng nhận định môn Sử khó hơn chút, những môn còn lại em đều làm được vì đề ở mức cơ bản.

Phạm Thị Minh Hằng, THPT Thăng Long cho biết em làm được 70% chắc chắn môn Sử. Môn Giáo dục công dân em làm được khá tốt, đề ở mức cơ bản.

Nguyễn Trường Giang thí sinh THPT Trần Nhân Tông không thi khối Xã hội nên chỉ làm được 80% môn Giáo dục công dân. Em đánh giá đề dễ, liên quan đến đời sống nhiều.

Dap an cac mon thi to hop Khoa hoc xa hoi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 73

Thí sinh hoàn thành bài thi cuối cùng kỳ thi THPT Quốc gia. (Ảnh: Tùng Lâm)

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 này, cả nước có gần 38.050 phòng thi; 1.980 điểm thi. Trong số 887.104 thí sinh, 233.977 em chỉ đăng ký để xét tốt nghiệp THPT mà không có nhu cầu dùng kết quả thi để xét tuyển vào đại học (chiếm 26,38%); 622.925 thí sinh thi đăng ký để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ (chiếm 70,22%); 30.202 thí sinh chỉ đăng ký để xét tuyển ĐH, CĐ (chiếm 3,04%).

Trong số thí sinh đăng ký thi, hơn 468.000 thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp khoa học xã hội (Sử, Địa, giáo dục công dân) chiếm tỉ lệ gần 53% tổng số thí sinh.

Khoảng 330.000 thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) chiếm hơn 34% tổng số thí sinh. Bên cạnh đó, có 27.066 thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp khoa học Tự nhiên và khoa học xã hội. Nếu thí sinh bỏ một trong hai bài thi sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT.

Sau khi có kết quả thi, bài thi nào cao điểm hơn sẽ được chọn xét tốt nghiệp.

Đáp án tất cả 24 mã đề môn Sinh học THPT Quốc gia 2019

Đáp án tất cả 24 mã đề môn Sinh học THPT Quốc gia 2019

VTC News xin chia sẻ đáp án đề thi môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 từ hệ thống Tuyensinh247.
 
Đáp án tất cả 24 mã đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019

Đáp án tất cả 24 mã đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019

VTC News xin chia sẻ đáp án đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 từ hệ thống Tuyensinh247.
Nhóm PV Giáo dục
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU