• Zalo

Đáp án 'bài toán tìm số bị thiếu trong bảng'

Giáo dục Thứ Hai, 25/11/2019 06:35:00 +07:00

Cách giải bài toán này là tìm ra phép tính thích hợp được tạo bởi các số trong cùng một hàng.

Gọi chữ số cột đầu tiên là A, chữ số cột thứ 2 là B, chữ số cột thứ 3 là C.

Ta có: Kết quả của mỗi hàng sẽ là A x B + B x C

Ví dụ: 1 x 2 + 2 x 3 = 8

2 x 3 + 3 x 4 = 18 

Do vậy, ở hàng cuối: 5 x 6 + 6 x 7 = 72.

Đáp án cuối cùng là 72.

<<< Bài toán

Tùng Lâm
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin