• Zalo

Đáp án 'bài toán được đánh giá là khó nhất thế giới'

Giáo dụcThứ Năm, 12/12/2019 06:25:00 +07:00

Đây là bài toán nổi tiếng nhất tại Ấn Độ mà hầu hết tất cả mọi người đều không tìm ra đáp án.

Phương trình đúng của phép toán này là: Tổng chi tiêu + số tiền còn lại = 50 (20 + 15 + 9 + 6 + 0 = 50)

Đây là câu hỏi mẹo. Chúng ta tính tổng số tiền còn lại sau mỗi lần tiêu, tuy nhiên tổng số tiền này không nhất thiết phải là 50.

Giả sử một người chia 50 đồng ra làm 4 lần tiêu: s1, s2, s3, s4. Ta tính số tiền còn lại tương ứng sau mỗi lần tiêu:

Hết lần 1 còn lại: 50 - s1 (đồng).

Hết lần 2 còn lại: 50 - s1 - s2 (đồng).

Hết lần 3 còn lại: 50 - s1 - s2 - s3 (đồng).

Hết lần 4 còn lại: 50 - s1 - s2 - s3 - s4 (đồng).

Vậy: Tổng số tiền đã tiêu là: s1 + s2 + s3 + s4 (đồng)

        Tổng số tiền thừa sau mỗi lần tiêu là:

(50 - s1) + (50 - s1 - s2) + (50 - s1 - s2 - s3) + (50 - s1 - s2 - s3 - s4) = 200 - 4s1 - 3s2 - 2s3 - s4 (đồng).

Hai giá trị bên trên không nhất thiết phải bằng nhau. Số tiền đã tiêu bắt buộc phải bằng 50 đồng, nhưng tổng số tiền dư thì không. Áp dụng công thức vào bài toán ban đầu với s1 = 20, s2 = 15, s3 = 9 và s4 = 6, kết quả của phép tính trên chính xác bằng 51.

Tùng Lâm
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !