• Zalo

Đáp án '10 câu hỏi toán học đơn giản'

Giáo dục Thứ Ba, 12/11/2019 14:43:00 +07:00

Những câu đố toán học đa dạng dưới đây sẽ khiến não bạn phải hoạt động hết công suất để tìm ra đáp án.

Câu 1:

1, 2, 3

Câu 2:

63

Số tiếp theo sẽ bằng số đằng trước nhân đôi rồi trừ 1.

Câu 3: 

99 tuổi

Khi Tom 2 tuổi, em gái Tom bằng 1 nửa số tuổi của Tom, vậy em gái Tom 1 tuổi. Vậy Tom hơn em gái 1 tuổi.

Khi Tom 100 tuổi, em gái Tom 99 tuổi.

Câu 4:

Công tắc sẽ nằm ở vị trí đang tắt.

Sau khi bấm nút 4 lần, công tắc sẽ trở về vị trí ban đầu.

3922 / 4 = 980 dư 2.

Sau khi bấm nút 3920 lần, công tắc sẽ về vị trí medium là vị trí ban đầu. Bấm thêm 2 lần nữa, công tắc sẽ về vị trí off - tắt.

Câu 5:

Người đàn ông lấy 1 chuỗi, tháo 3 chiếc nhẫn ra, sau đó dùng 3 chiếc nhẫn này để nối các chuỗi còn lại với nhau.

Câu 6:

Ống nhòm có giá 95$, cái bao có giá 5$

Câu 7:

96

1 + 4 = 1 + 1 x 4 = 5

2 + 5 = 2 + 2 x 5 = 12

3 + 6 = 3 + 3 x 6 = 21

8 + 11 = 8 + 11 x 8 = 96

Câu 8:

5 phút.

Câu 9:

3² = 4 + 5

Câu 10:

0

Tùng Lâm
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin