Dân gửi đơn thư, hàng loạt cán bộ xã bị kỷ luật nặng

(VTC News) – Chủ tịch và Trưởng Công an xã Vạn Thắng bị cách chức, 2 cán bộ khác tại xã này cũng bị kỷ luật vì mắc sai phạm.

Ngày 29/6, UBND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa ban hành các quyết định kỷ luật đối với hàng loạt lãnh đạo xã Vạn Thắng.

Những người bị kỷ luật bao gồm ông Nguyễn Văn Niệm - Chủ tịch UBND xã, ông Ngô Quang Thụ - Phó Chủ tịch UBND xã, Nguyễn Văn Cự - Trưởng Công an xã, ông Nguyễn Cao Văn - cán bộ địa chính xã Vạn Thắng.

Trước đó, UBND huyện Nông Cống đã nhận được đơn thư của người dân phản ánh về việc một số cán bộ xã Vạn Thắng có dấu hiệu sai phạm trong công tác. Sau khi vào cuộc xác minh, UBND huyện Nông Cống nhận thấy đơn thư phản ánh của người dân là có cơ sở.

              Quyết định kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng đối với ông Nguyễn Văn Niệm

Quyết định kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng đối với ông Nguyễn Văn Niệm


Ngày 14/6, Hội đồng xét kỷ luật huyện Nông Cống đã họp để xem xét hình thức kỷ luật đối với các cán bộ lãnh đạo xã Vạn Thắng mắc sai phạm nói trên.

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét kỷ luật, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống ra quyết định hình thức kỷ luật cách chức đối với ông Nguyễn Văn Niệm – Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng.

Theo quyết định kỷ luật, trong thời gian giữ chức vụ (nhiệm kỳ 2011 – 2016), ông Niệm có hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, không thể để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ được giao. Sau khi bị cách chức, ông Niệm có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ đang làm cho UBND xã Vạn Thắng theo đúng quy định hiện hành.

Ông Ngô Quang Thụ, Phó Chủ tịch UBND xã, bị cách chức bằng hình thức kỷ luật cảnh cáo do có hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Ông Nguyễn Văn Cự Trưởng Công an xã nhận hình thức kỷ luật là cách chức vì không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Cao Văn - cán bộ địa chính xã bị hình thức kỷ luật hạ mức lương chuyên viên cao đẳng từ bậc 2 xuống bậc 1. Ông Văn đã không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác.

Được biết, sau khi đưa ra hình thức kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt tại xã Vạn Thắng, UBND huyện Nông Cống đã điều động ông Đồng Minh Quân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện về giữ chức Chủ tịch UBND xã để ổn định bộ máy chính quyền tại địa phương này.

Đinh Lê - Đà Long
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN