Đắk Lắk chấn chỉnh việc bổ nhiệm hàng loạt cán bộ phòng thiếu điều kiện

Thời sựThứ Ba, 16/10/2018 21:03:00 +07:00

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức, người giữ chức danh.

Sau bài viết "Hàng loạt lãnh đạo ở Đắk Lắk bổ nhiệm không đủ điều kiện", UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, Công ty TNHH MTV Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức, người giữ chức danh, chức vụ.

images2696513_11-14555310

Huyện Cư M'gar có nhiều trường hợp chưa đủ điều kiện bổ nhiệm. 

Theo văn bản, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc bổ nhiệm trên. Mặc khác, cơ quan, đơn vị khi xem xét bổ nhiệm phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Riêng các trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6 năm 2012 đến nay nhưng còn thiếu tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì giao các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chuẩn hóa các chức danh theo quy định; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm...

Ngoài ra, Sở Nội vụ hàng năm tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại các cơ quan, đơn vị, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc.

THANH HẢI
Bình luận
vtc.vn