• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong tai nạn giao thông

Rất đông tăng ni, phật tử đến Trúc Lâm Thiên Trường cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Rất đông tăng ni, phật tử đến Trúc Lâm Thiên Trường cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Người chồng lặng lẽ đọc kinh, niệm phật cầu cho linh hồn người đã khuất siêu thoát… (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Người chồng lặng lẽ đọc kinh, niệm phật cầu cho linh hồn người đã khuất siêu thoát… (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Một mẹ cũng có con tử vong vì tai nạn giao thông chậm rãi đọc bài kinh cầu. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Một mẹ cũng có con tử vong vì tai nạn giao thông chậm rãi đọc bài kinh cầu. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Niệm ​Phật cho tâm thanh tịnh và mong ​Phật pháp chỉ đường cho linh hồn người đã khuất về miền cực lạc. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Niệm ​Phật cho tâm thanh tịnh và mong ​Phật pháp chỉ đường cho linh hồn người đã khuất về miền cực lạc. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thỉnh các chư tăng, giáo phẩm lên pháp hội. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thỉnh các chư tăng, giáo phẩm lên pháp hội. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Các hòa thượng và tăng ni, phật tử đọc kinh cầu siêu. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Các hòa thượng và tăng ni, phật tử đọc kinh cầu siêu. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Một phút tưởng niệm cho nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Một phút tưởng niệm cho nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Dâng hương tưởng nhớ nạn nhân tai nạn giao thông. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Dâng hương tưởng nhớ nạn nhân tai nạn giao thông. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Rất nhiều biểu ngữ, khẩu hiệu được treo để người dân nhắc nhở nhau về ý thức an toàn giao thông. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Rất nhiều biểu ngữ, khẩu hiệu được treo để người dân nhắc nhở nhau về ý thức an toàn giao thông. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất