Đại hội quyết định phương thức bầu Tổng Bí thư

(VTC News) - Trả lời câu hỏi của phóng viên trong nước và báo chí nước ngoài, ông Trần Lưu Hải - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, việc bầu Tổng Bí thư trực tiếp tại Đại hội lần này hay do Ban chấp hành Trung ương bầu sẽ được Đại hội quyết định.

Sáng 10/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp báo thông báo về Đại hội lần thứ XI của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đồng chí Tô Huy Rứa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp báo.

Họp báo thông báo về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
(Ảnh: Phạm Thịnh).
 

Tại hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 12/1 đến ngày 19/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Trước đó 01 ngày, Đại hội họp phiên trù bị. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tham dự Đại hội sẽ có gần 1.400 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên, sinh hoạt tại 54.000 tổ chức cơ sở Đảng.

Tham gia đưa tin về Đại hội, ngoài số lượng phóng viên báo, đài trong nước (khoảng 600 phóng viên), còn có trên 100 phóng viên các hãng thông tấn, truyền thông nước ngoài và đại diện báo chí của 12 chính đảng các nước có quan hệ gắn bó với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Tiểu ban tổ chức phục vụ cho biết, chủ đề của Đại hội là "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Theo chương trình, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (nhiệm kỳ 2011-2015), cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội.

Đồng chí Tô Huy Rứa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Phạm Thịnh). 

Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới, trên cơ sở tính toán bước đầu, Dự thảo Báo cáo Chính trị nêu chỉ tiêu phát triển, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 7-7.5%/năm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 2.000 USD vào năm 2015, gấp 1,7 lần năm 2010; cơ cấu GDP như sau: Nông nghiệp 17-18%, công nghiệp và xây dựng 41-42%, dịch vụ 41-42%, sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 35% tổng GDP; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%.

Về chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá XI, Đại hội phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ là người dân tộc, tỷ lệ cán bộ khoa học trong BCH Trung ương khoá XI, đảm bảo có tính kế thừa, số mới không dưới 1/3 và có 03 độ tuổi.

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong nước và báo chí nước ngoài, ông Trần Lưu Hải - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, việc bầu Tổng Bí thư trực tiếp tại Đại hội lần này hay do Ban chấp hành Trung ương bầu sẽ được Đại hội quyết định.

"Nếu đa số Đại biểu đều thấy rằng việc bầu Tổng Bí thư trực tiếp tại Đại hội là hợp lý thì Đại hội sẽ tiến hành bầu, nhưng trong Điều lệ Đảng, khoá X này, thì điều này không có ghi trong Điều lệ" - ông Hải nhấn mạnh.

Cũng theo thông tin tại Hội nghị, đến 10/1, Đại hội mới nhận được 01 hồ sơ tự ứng cử Ban chấp hành Trung ương khoá XI.

Tin liên quan

» "Tôi tự tin với trách nhiệm của một đảng viên"
» "Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng"
» Đại hội quyết định phương thức bầu Tổng Bí thư
» Thông qua các phương án nhân sự trình Đại hội Đảng XI
» Khai mạc Hội nghị Trung ương 15 Khóa X

P.H - Phạm Thịnh

“Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước” - Ủng hộ đồng bào nghèo cả nước qua cổng thông tin 1400.

Nhắn tin theo cú pháp UH gửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực vì đồng bào nghèo cả nước.


Chủ đề:
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU