Đại học tuyển thẳng thí sinh 21 điểm kỳ thi THPT quốc gia

(VTC News) - Trường Đại học FPT vừa thông báo điều kiện tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2015 cho các thí sinh.

Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào Đại học theo quy định về tuyển thẳng của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2015.

Thí sinh tốt nghiệp THPT, có tổng điểm 3 môn đạt từ 21 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015 theo tổ hợp các môn xét tuyển của ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT.
Đại học FPT tuyển thẳng thí sinh đạt từ 21 điểm trở lên với tổ hợp các môn thì ở kỳ thi THPT quốc gia 2015

Đại học FPT tuyển thẳng thí sinh đạt từ 21 điểm trở lên với tổ hợp các môn thì ở kỳ thi THPT quốc gia 2015


Thông tin chi tiết ngành học và tổ hợp môn xét tuyển :

    1      Kỹ thuật  phần mềm      A01
  A00
  D01
  B00*      Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  Toán, Vật lý, Hoá học
  Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
  Toán, Hóa học, Sinh học

1 Kỹ thuật phần mềm A01 A00 D01 B00* Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Vật lý, Hoá học Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học


Thí
sinh không thuộc diện tuyển thẳng cần đạt đủ các điều kiện sau để nhập học hệ đại học chính quy của Trường Đại học FPT: Tốt nghiệp THPT; Trúng tuyển trong các kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT.

Có tổng điểm 3 môn thi THPT Quốc gia 2015 trong tổ hợp các môn xét tuyển của ngành đăng ký học đạt từ 15 điểm trở lên (đã tính điểm ưu tiên).

Kỳ thi tuyển sinh đợt 3 của Trường Đại học FPT được tổ chức vào ngày 06/9/2015.

Hoàng Anh
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU