Đại học Nông lâm TP.HCM công bố điểm sàn nhận hồ sơ đầu vào năm 2018

(VTC News) - Điểm sàn của trường cơ sở TP.HCM dao động từ 15-19 điểm, trong đó Thú y và Công nghệ kỹ thuật ô tô có mức điểm cao nhất.

Năm nay, điểm sàn của trường Đại học Nông lâm TP.HCM ở cơ sở TP.HCM dao động từ 16-19 điểm, còn cơ sở Gia Lai và Ninh Thuận nhận hồ sơ dao động từ 15 điểm, tùy ngành.

Điểm sàn cụ thể của các ngành học thuộc Đại học Nông lâm TP.HCM ở cả 3 cơ sở TP.HCM, Gia Lai và Ninh Thuận như sau:

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 1

 

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 2

 

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 3

 

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 4

 

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 5

 

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 6

 

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 7

 

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 8

 

>>> Đọc thêm: Thêm 4 trường đại học ở TP.HCM công bố kết quả tuyển thẳng năm 2018

Huyền Anh
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU