• Zalo

Đại biểu Quốc hội: Giảm 1 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ở tất cả địa phương là cào bằng không hợp lý

Thời sự Thứ Hai, 10/06/2019 16:22:00 +07:00

Nhiều đại biểu không đồng tình với đề xuất giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện vì lo ngại 1 người không đảm đương được lượng công việc lớn.

Sáng 10/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đầu phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về đề xuất khác nhau về giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, cấp huyện và giảm số lượng Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh. 

Theo đó, loại ý kiến thứ nhất đề xuất giảm số lượng 2 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện hiện nay xuống còn 1 người nhằm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ về cơ cấu tổ chức HĐND cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi cả nước. 

Loại ý kiến thứ hai đề xuất giữ nguyên số lượng 2 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện như Luật tổ chức chính quyền địa phương hiện hành nhằm bảo đảm cơ cấu Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong bối cảnh đẩy mạnh phân quyền, phân cấp đối với chính quyền địa phương hiện nay.

Liên quan tới 2 phương án này, đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) cho rằng, cấp huyện giảm còn 1 Phó Chủ tịch là được, song giữ nguyên Phó trưởng ban chuyên trách như hiện nay thì công việc của HĐND sẽ tốt. Như vậy, cả nước sẽ giảm được hơn 700 biên chế chuyên trách HĐND cấp huyện. 

pham van hoa

 Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp).

"Riêng cấp tỉnh phải có 2 Phó Chủ tịch để điều hành công việc có hiệu quả, ngoài nhiệm vụ Phó Chủ tịch còn có nhiều mối quan hệ khác trong hoạt động của mình, một Phó Chủ tịch rất khó đảm đương công vụ. Nếu nói về biên chế chỉ có 63 người không là bao nhiêu trong tổng biên chế chung.

Nếu nơi nào Chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách thì chỉ có 1 Phó Chủ tịch còn Chủ tịch Hội đồng nhân dân kiêm nhiệm thì 2 Phó Chủ tịch chuyên trách, Trưởng ban Hội đồng nhân dân phải chuyên trách chứ không như hiện nay. Như vậy, ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 2 chuyên trách, cấp huyện là 1 chuyên trách", ông Hòa chia sẻ. 

ton-ngoc-hanh 3

Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh (đoàn Bình Phước).

Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh (đoàn Bình Phước) cũng thống nhất phương án có 2 Phó Chủ tịch HĐND. Bà Hạnh khẳng định việc thay đổi số lượng phó chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phải xét vào thực tiễn của từng địa phương, đơn vị chứ không chỉ thay đổi cơ học. 

"Theo phương án của Chính phủ tức là giảm cào bằng tất cả các địa phương, kể cả TP.HCM, TP Hà Nội và các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, quận cũng giảm cào bằng là không hợp lý, chưa có tính thuyết phục cao", bà Hạnh cho biết. 

Trong khi đó, đại biểu Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) đồng tình với phương án là 1 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và 2 ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện có 2 người hoạt động chuyên trách có thể là Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban. 

tran dinh gia

Đại biểu Trần Đình Gia (Hà Tĩnh).

Về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã loại 2, ông Gia đưa ra quan điểm khác là phải xem xét đánh giá kỹ nội dung này, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nói chung, đặc biệt xã loại 2.

"Khi chúng ta quyết định tăng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã loại 2 thì cả nước sẽ tăng 5.500 biên chế. Thực tiễn, trong quá trình thực hiện luật năm 2015 đến nay, tôi thấy vướng mắc ở hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã có thể cũng cần phải đánh giá lại, đã cần thiết phải tăng 1 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở đây hay chưa? Nếu tăng tôi thấy không phù hợp với quan điểm của Nghị quyết số 39 cũng như Nghị quyết số 18 của Trung ương về tinh giản biên chế và tinh gọn bộ máy", ông Gia cho hay. 

Song Hy
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều