Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Đà Nẵng hướng tới đô thị cấp quốc tế

(VTC News) - Đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị loại I, trực thuộc Trung ương và hướng tới đô thị cấp quốc tế.

Theo đó, ngày 4/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2357/QĐ-TTg, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung quan trọng như phạm vi quy hoạch gồm 6 quận nội thành, 2 huyện Hòa Vang và Hoàng Sa với tổng diện tích 128.543ha (trong đó 98.043ha diện tích đất liền và 30.500ha diện tích quần đảo Hoàng Sa).
Đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 Đà Nẵng sẽ trở thành thành phố đặc biệt cấp quốc gia, hướng tới đô thị cấp quốc tế và phát triển bền vững. 

Đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 Đà Nẵng sẽ trở thành thành phố đặc biệt cấp quốc gia, hướng tới đô thị cấp quốc tế và phát triển bền vững. 

Đà Nẵng sẽ là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế lớn của quốc gia về du lịch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tài chính ngân hàng, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia;

Là trung tâm, đầu mối giao thông, viễn thông quan trọng trong vùng, quốc gia và quốc tế và là một trong những địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.


Với định hướng đó, Đà Nẵng sẽ phát triển thành thành phố cấp quốc gia, hiện đại; là đô thị trung tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng miền Trung và Tây Nguyên; phát triển không gian thành phố theo hướng toàn diện và bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố đặc biệt cấp quốc gia, hướng tới đô thị cấp quốc tế và phát triển bền vững.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, văn bản yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng lập và ban hành Quy định quản lý đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của TP Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Tổ chức lập và rà soát các quy hoạch chuyên ngành và lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quản lý đầu tư xây dựng theo đồ án điều chỉnh được duyệt.

Bửu Lân.

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN