CSGT không có bảng tên có được phép xử phạt?

Hòm thư pháp luật Thứ Ba, 05/09/2023 16:04:43 +07:00
(VTC News) -

CSGT không có bảng tên có được phép xử phạt không là thắc mắc của nhiều người tham gia giao thông và dưới đây là thông tin giải đáp.

Ngày 30/10/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 65/2012/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ, trong đó Điều 5 quy định về quyền hạn của cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ quy định:

Điều 5. Quyền hạn

1. Được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ; kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện; kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát, việc thực hiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ theo quy định pháp luật.

2. Xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.”

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Đắc Huy)

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Đắc Huy)

Khoản 3 Điều 10 quy định về tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang:

“3. Điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang

a) Phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát đã được người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này phê duyệt. Nội dung kế hoạch phải nêu rõ thời gian, địa bàn tuần tra, kiểm soát; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để tuần tra, kiểm soát;

b) Tổ tuần tra, kiểm soát phải bố trí một bộ phận cán bộ trong Tổ hóa trang (mặc thường phục) để giám sát tình hình trật tự giao thông, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi địa bàn được phân công. Khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật;

Bộ phận hóa trang và bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai trong một Tổ tuần tra, kiểm soát phải giữ một khoảng cách thích hợp để luôn có sự phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm việc xử lý vi phạm kịp thời, đúng pháp luật;

Đối chiếu những quy định trên thì công an bao gồm cả CSGT có quyền mặc thường phục trong một số trường hợp để tham gia phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, khi phát hiện vi phạm không được xử lý và phải báo cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để xử lý. Do đó, CSGT không có bảng tên khi làm nhiệm vụ thì không được phép xử phạt. 

BẢO HƯNG
Bình luận
vtc.vn