Công sở Đà Nẵng phải tiết kiệm thêm 10% chi tiêu

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến,  vừa có quyết định về các giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách năm 2013.
Theo đó, ngoài 10% tiết kiệm chi thường xuyên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2013, các cơ quan công sở của TP Đà Nẵng phải thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ).
Ngoài ra, ông Chiến cũng yêu cầu các khoản chi thanh toán cá nhân (lương, phụ cấp lương, trợ cấp xã hội...) đảm bảo thanh toán chi trả từng tháng cho các đối tượng hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước...
Theo TTO.
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN