Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Công chức không được làm hiệu trưởng trường tư thục

(VTC News) - Đây là một trong các quy định vừa được Bộ GD&ĐT ban hành trong "Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục".

Theo quy định này, Hiệu trưởng của trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục khi được đề cử không quá 70 tuổi và không là công chức, viên chức trong biên chế Nhà nước.

Hiệu trưởng là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của nhà trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng quản trị (nếu có) về việc tổ chức, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng giáo dục và hoạt động của trường trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 5 năm.

Học sinh một trường tư thục trên địa bàn Hà Nội thoải mái chơi đùa trong khuôn viên rộng rãi (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Đối với trường phổ thông tư thục có Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng do Hội đồng quản trị đề cử và bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín với quá nửa số phiếu tán thành; được Đại hội đồng thành viên góp vốn thông qua và cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

Quy chế cũng nêu rõ, trong cùng một thời gian, một người chỉ được làm hiệu trưởng của một trường phổ thông tư thục.

Bên cạnh quy định về hiệu trưởng, Bộ GD&ĐT cũng quy định về phương thức hoạt động của trường tư thục. Theo đó, trường phổ thông tư thục tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông.

Các trường phổ thông tư thục có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

Nhà nước sẽ có những chính sách ưu đãi cho các loại hình trường này như giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất, hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2011. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Phạm Thịnh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN