Clip: Ngón kungfu hầu tửu quyền khiến đối thủ kinh khiếp

(VTC News) - Ngô Kinh cùng các đồng môn đồng loạt ra ngón kungfu kết hợp giữa hầu quyền và túy quyền khiến đối thủ kinh khiếp.

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN