Chủ tịch nước gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch nước đề nghị các cán bộ ngoại giao tiếp tục đổi mới tư duy không chỉ về đối ngoại mà cả về phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Chiều tối nay 14/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30. Cùng dự buổi gặp mặt có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cán bộ ngoại giao cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo về các nguy cơ tiềm ẩn để kịp thời tham mưu với Đảng và Nhà nước có chủ trương, giải pháp xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chu tich nuoc gap mat cac Truong Co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai hinh anh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 đến nay, công tác đối ngoại tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực; hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; chủ động, tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng quốc tế, các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế. Ngoại giao Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh; đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có bước phát triển mới. Qua đó, tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển. Vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà ngành Ngoại giao đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự đóng góp tích cực của các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam.

Chu tich nuoc gap mat cac Truong Co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai hinh anh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước nêu rõ, thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Các nước đều điều chỉnh chính sách nhằm định vị nước mình một cách có lợi nhất trong cục diện thế giới mới. Chủ tịch nước cho rằng, là đội ngũ cán bộ công tác trên mặt trận đối ngoại, thường xuyên tiếp xúc với các trào lưu, xu thế mới. Vì vậy, các cán bộ ngoại giao cần tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước ta: “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Nỗ lực góp phần tạo ra những chuyển biến trong tư duy và hành động nhằm đạt kết quả cao nhất trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị ngành Ngoại giao nói chung và các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng cần tiếp tục đổi mới tư duy không chỉ về đối ngoại mà cả về phát triển đất nước trong bối cảnh mới của tình hình thế giới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

“Cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo về các nguy cơ tiềm ẩn để kịp thời tham mưu với Đảng và Nhà nước có chủ trương, giải pháp xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hơn bao giờ hết, bài học “giữ nước từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy” cần được mỗi cán bộ Ngoại giao quán triệt và thực hiện tốt trong mọi công việc. Gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa đối ngoại và đối nội, giữa ngoại giao đa phương và song phương, giữa ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị.

Chủ tịch nước cũng đề nghị, các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện cần chú trọng nâng cao chất lượng ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tìm tòi giải pháp nhằm đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam. Qua đó, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, tranh thủ các nguồn lực phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng để phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, đề nghị các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện cần tập trung nghiên cứu những mô hình, kinh nghiệm thành công, chưa thành công của các nước, nhất là các nước có điều kiện gần với Việt Nam, để tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách phát triển phù hợp với thực tiễn đất nước.

Chu tich nuoc gap mat cac Truong Co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai hinh anh 3

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

“Các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện cần tranh thủ thời gian, phát huy trí tuệ tập thể, huy động sự đóng góp của cán bộ Ngoại giao trong Cơ quan đại diện, cán bộ các ban, bộ, ngành trên địa bàn sở tại; đồng thời, tích cực nghiên cứu các công trình nghiên cứu khoa học của các đồng nghiệp, đối tác, cơ quan nghiên cứu nước ngoài để nắm bắt, xử lý thông tin, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm, từ đó, có những sản phẩm nghiên cứu, dự báo chiến lược chất lượng cao, phục vụ tốt yêu cầu tham mưu với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực.Chủ động nghiên cứu đưa ra các sáng kiến tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế, thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm và vị thế của nước ta”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Video: Lãnh đạo VOV gặp mặt Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Chủ tịch nước cho rằng, trong bối cảnh đang diễn ra sự chuyển giao thế hệ và đặc thù của ngành Ngoại giao là luôn có sự luân chuyển cán bộ. Do đó, việc đào tạo đội ngũ chuyên gia, nhất là chuyên gia về các đối tác lớn, các nước láng giềng và chuyên gia về những vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia - dân tộc, như luật quốc tế, an ninh biển, an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu… là vô cùng quan trọng. Chủ tịch nước cho rằng, làm tốt các yêu cầu này là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao cần tiếp tục phối hợp với các ban, bộ, ngành có liên quan chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có các giải pháp cụ thể lập mới hoặc khôi phục cơ quan đại diện Việt Nam; xây dựng trụ sở Cơ quan đại diện ta tại nước ngoài khang trang hơn vì đây là vấn đề liên quan đến vị thế, uy tín của đất nước ta ở bên ngoài.

>>> Đọc thêm: Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Vũ Hồng Nam: Sóng phát thanh VOV đi đến tận cùng trái tim người Việt Nam xa Tổ quốc

Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU