Chính thức tăng lương tối thiểu từ hôm nay

(VTC News) - Bắt đầu từ hôm nay (1/1), mức lương tối thiểu vùng sẽ được áp dụng ở mức mới.

Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ, mức lương từ 2.400.000-3.500.000 đồng/tháng sẽ được áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động.

Mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 250.000-400.000 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu vùng này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận để trả lương.

Chính thức tăng lương tối thiểu từ 1/1/2016 

Chính thức tăng lương tối thiểu từ 1/1/2016 


Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).Hà Minh
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU