Chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật Phật giáo thế kỷ 16

(VTC News) - Bảo tàng Đà Nẵng vừa tiếp nhận hàng chục hiện vật quý gồm tượng phật cổ, sắc phong, sắc chỉ từ thế kỷ 16 do Đại đức Thích Minh Tâm trao tặng.

Đây là một trong 6 hiện vật do Đại đức Thích Minh Tâm trao tặng Bảo tàng Đà Nẵng lần này. Sáu bức tượng cổ gồm: tượng Đản sanh cửu long (thời Lê thế kỷ 16); bộ tượng Tam thế gồm: Bổ sư Thích ca và 2 bức phật A Di Đà bằng đất và giấy bồi; tượng Đức ông và Đức thánh hiền đại diện cho văn hóa Phật giáo miền Bắc với niên đại từ hàng trăm năm trước.
Sáng 17/12, Bảo tàng Đà Nẵng đã tiếp nhận hàng chục hiện vật quý là các cổ vật, tượng phật, sắc phong, sắc chỉ từ thế kỷ 16 do Đại đức Thích Minh Tâm trao tặng.
 

Sáng 17/12, Bảo tàng Đà Nẵng đã tiếp nhận hàng chục hiện vật quý là các cổ vật, tượng phật, sắc phong, sắc chỉ từ thế kỷ 16 do Đại đức Thích Minh Tâm trao tặng.  

Cũng tại buổi tiếp nhận, Đại đức Thích Minh Tâm còn trao tặng bảo tàng Đà Nẵng 4 bản sắc phong thời vua Thiệu Trị (1847) và 1 sắc chỉ thời Nguyễn liên quan đến việc giao nhiệm vụ cho ông Tôn Thất Trực nhận nhiệm vụ giữ Thành Điện Hải cùng sắc chỉ khen tặng đối với vị tướng quân này.

“Đây là bức chiếu Thưởng công của vua Thiệu Trị đối với vị tướng Tôn Thất Trực vì đã có công lao cho triều đình và nay giao nhiệm vụ giữ thành Điện Hải”, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết.

Trong đó có tượng Đản sanh cửu long quý hiếm có từ thế kỷ 16 

Trong đó có tượng Đản sanh cửu long quý hiếm có từ thế kỷ 16 

Đại đức Thích Minh Tâm cho biết, việc hiến tặng các cổ vật, sắc phong lần này nhằm chia sẻ những tư liệu quý về lịch sử của thành Điện Hải cũng như các giá trị về văn hóa Phật giáo miền Bắc với công chúng Đà Nẵng.
Bức tượng được xem là cổ và hiếm thấy từ trước đến nay 

Bức tượng được xem là cổ và hiếm thấy từ trước đến nay 

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, đây là những hiện vật quý mang giá trị về lịch sử và văn hóa của người dân Việt Nam; đặc biệt làm rõ hơn, đa dạng hơn về lịch sử của thành Điện Hải.

Trong số các hiện vật được trao tặng lần này, ngoài các bức tượng cổ làm bằng đất và giấy bồi như tượng Phật A Di Đà, Đức Thánh Ông,… thì bức tượng Đản sanh cửu long (thời Lê - thế kỷ 16) và sắc phong thời Lê có hình rồng được vẽ tay rất đẹp là những hiện vật hiếm có và ít thấy từ trước đến nay.

Đại đức Thích Minh Tâm còn trao tặng Bảo tàng Đà Nẵng 4 bản sắc phong thời vua Thiệu Trị (1847) và 1 sắc chỉ thời Nguyễn liên quan đến thành Điện Hải

Đại đức Thích Minh Tâm còn trao tặng Bảo tàng Đà Nẵng 4 bản sắc phong thời vua Thiệu Trị (1847) và 1 sắc chỉ thời Nguyễn liên quan đến thành Điện Hải

Được biết, Đại đức Thích Minh Tâm hiện là trụ trì Chùa bảo tàng Chơn Nhân Tông (tỉnh Hòa Bình) với hơn 2.500 các hiện vật cổ bằng gỗ, đất, đồng, bạc và vàng liên quan đến các góc độ văn hóa lịch sử và văn hóa Phật giáo.

Số sắc chỉ và sắc phong được Đại đức Thích Minh Tâm trao tặng Bảo tàng Đà Nẵng lần này được ông sưu tầm, mua lại tại một khu phố người Hoa trong những lần công cán ở Pháp.

Bửu Lân

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN