Chỉ tiêu Đại học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2019

Giáo dụcThứ Bảy, 30/03/2019 17:19:00 +07:00

Đại học Mỹ Thuật Việt Nam vừa công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2019, theo đó, chỉ tiêu dự kiến vào các ngành học trong trường là 130.

Đại học Mỹ Thuật Việt Nam tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và có năng khiếu mỹ thuật.

Trường lựa chọn phương thức tuyển sinh kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển (tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu, xét tuyển môn Ngữ văn).

Chỉ tiêu:

k 4

 

Quy định cụ thể về việc xét tuyển môn Ngữ văn:

- Dựa trên điểm trung bình chung 3 năm học THPT.

- Điểm trung bình chung môn Ngữ văn đạt 5,0 trở lên.

Quy định cụ thể về việc xét Điểm trúng tuyển:

Trọng số của các điểm thi tuyển và xét tuyển:

Môn Hình họa, Tượng tròn (thi tuyển): hệ số 2

Môn Bố cục, Trang trí, Phù điêu (thi tuyển): hệ số 1

Môn Ngữ văn (xét tuyển): hệ số 1

Điểm tuyển sinh là điểm tổng của 2 môn năng khiếu và môn Ngữ văn. Cụ thể điểm tuyển sinh của các ngành được tính như sau:

Ngành Hội họa: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)

Ngành Đồ họa: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)

Ngành Thiết kế đồ họa: Hình họa (hs2) + Trang trí (hs1) + Ngữ văn (hs1)

Ngành Điêu khắc: Tượng tròn (hs2) + Phù điêu (hs1) + Ngữ văn (hs1)

Ngành Sư phạm mỹ thuật: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)

Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)

 Các môn thi năng khiếu của từng ngành đào tạo:

Untitled 3

 

Lưu Ly

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn