Chi 7.300 tỷ đồng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

(VTC News) - Theo quyết định mới của Chính phủ, kinh phí dự kiến thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 là 7.300 tỷ đồng.

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 868/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 về phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 (Chương trình).

Chi 7.300 ty dong cung cap dich vu vien thong cong ich den nam 2020 hinh anh 1

Theo quyết định mới của Chính phủ, kinh phí dự kiến thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 là 7.300 tỷ đồng. (Ảnh: L.Đ)

Theo quyết định mới, kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình là 7.300 tỷ đồng (giảm 3.700 tỷ đồng so với kinh phí đã phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg), được bảo đảm từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Trong đó, kế hoạch kinh phí dự kiến dành cho các nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông của tất cả các chương trình thành phần chiếm 50% tổng kinh phí của toàn bộ Chương trình.

Theo đó, kế hoạch kinh phí dự kiến hỗ trợ cho một doanh nghiệp viễn thông để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trong toàn bộ giai đoạn thực hiện Chương trình không vượt quá 70% tổng kinh phí dành cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông của Chương trình, trừ trường hợp trên địa bàn cụ thể hoặc đối với nhiệm vụ cụ thể, chỉ có duy nhất một doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định để tham gia thực hiện nhiệm vụ của Chương trình.

Việc quyết toán các nhiệm vụ của Chương trình được thực hiện trên cơ sở kết quả thực hiện của doanh nghiệp và dự toán đã được phê duyệt.

Quyết định mới cũng sửa đổi mức đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Theo quy định mới, đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng là 0,7% (mức quy định cũ là 1,5%) doanh thu các dịch vụ viễn thông quy định tại Điều 9 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Trên cơ sở tình hình triển khai thực tế, Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh mức đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, quyết định mới cũng sửa đổi một số nhiệm vụ thực hiện chương trình kết nối băng rộng...

>>> Đọc thêm: Thủ tướng: Đất nước cần nhiều Viettel hơn nữa!

L.Thủy
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU