• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Cây cầu trong suốt bắc qua miệng vực thẳm của Trung Quốc

Cây cầu trong suốt bắc qua khe vực sâu

Cây cầu trong suốt bắc qua khe vực sâu

Vì nền cầu trong suốt nên nhiều người sẽ sợ hãi khi bước qua

Vì nền cầu trong suốt nên nhiều người sẽ sợ hãi khi bước qua

Cây cầu thách thức những người sợ độ cao

Cây cầu thách thức những người sợ độ cao

Nền cầu trong suốt

Nền cầu trong suốt

Các bạn trẻ thích thú với cây cầu đặc biệt này

Các bạn trẻ thích thú với cây cầu đặc biệt này

Hai cô gái chụp ảnh kỷ niệm trên cầu

Hai cô gái chụp ảnh kỷ niệm trên cầu

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất