Cảm tác: Maradona, Trịnh Công Sơn và Còn thấy mặt người

(VTC News) - Tôi tìm thấy trong Maradona muôn mặt hình rubic, tôi tìm thấy trong "Còn thấy mặt người" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mạch nguồn "lạ lùng nhất trần gian". Hôm qua ở Ellis Park, Maradona như đã hát "Còn thấy mặt người" của Trịnh Công Sơn...


 Ca khúc

Ca khúc "Còn thấy mặt người" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.


 Mặt trời mặt trời đã lên...

Mặt trời mặt trời đã lên...

 Còn nhìn còn nhìn thấy con người...

Còn nhìn còn nhìn thấy con người...

 Một ngày tình cờ biết em.

Một ngày tình cờ biết em.

 Là ngày lạ lùng biết trần gian.

Là ngày lạ lùng biết trần gian.

 Mặt trời mặt trời đã lên.

Mặt trời mặt trời đã lên.

 Còn nhìn còn nhìn thấy con người.

Còn nhìn còn nhìn thấy con người.

 Cuộc đời này đã có em.

Cuộc đời này đã có em.

 Từng ngày từng ngày biết ơn đời...

Từng ngày từng ngày biết ơn đời...

 Từng ngày thấy mặt trời...

Từng ngày thấy mặt trời...

 Thấy mọi người...

Thấy mọi người...

 Lòng đã thấy vui.

Lòng đã thấy vui.

 Từng đêm tối ngồi chờ đợi.

Từng đêm tối ngồi chờ đợi.

 Từng đêm tối ngồi chờ đợi.

Từng đêm tối ngồi chờ đợi.

 Chờ từng sớm mai...

Chờ từng sớm mai...

 Thấy lại mặt người!

Thấy lại mặt người!

 Mặt trời mặt trời đã lên.

Mặt trời mặt trời đã lên.

 Còn nhìn còn nhìn thấy con người.

Còn nhìn còn nhìn thấy con người.

 Một ngày tình cờ biết em.

Một ngày tình cờ biết em.

 Là ngày lạ lùng biết trần gian.

Là ngày lạ lùng biết trần gian.

 Mặt trời mặt trời đã lên.

Mặt trời mặt trời đã lên.

 Còn nhìn còn nhìn thấy con người.

Còn nhìn còn nhìn thấy con người.

 Cuộc đời này đã có em.

Cuộc đời này đã có em.

 Từng ngày từng ngày biết ơn đời...

Từng ngày từng ngày biết ơn đời...

 Mặt trời mặt trời đã lên.

Mặt trời mặt trời đã lên.

 Một ngày một ngày đã qua rồi.

Một ngày một ngày đã qua rồi.

 Từng vùng từng vùng lá xanh.

Từng vùng từng vùng lá xanh.

 Rộn ràng rộn ràng tiếng cười nói.

Rộn ràng rộn ràng tiếng cười nói.

 Mặt trời mặt trời đã lên.

Mặt trời mặt trời đã lên.

 Một ngày một ngày đã qua rồi.

Một ngày một ngày đã qua rồi.

 Từng vùng từng vùng nắng trong.

Từng vùng từng vùng nắng trong.

 Một ngày một ngày biết ơn đời!

Một ngày một ngày biết ơn đời!


Hà Thành
Nguồn ảnh: Getty Images, AP, Reuters

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN