Bí thư Xuân Anh: 'Tận dụng 'tai mắt' của nhân dân để giám sát cán bộ cấp dưới'

'Phải thực sự khiêm tốn, cầu thị, tận dụng “tai mắt” của nhân dân để kiểm tra, giám sát cán bộ cấp dưới của mình' - Bí thư Xuân Anh khẳng định. 

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, qua 5 năm (2011 – 2016) triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Đà Nẵng đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua đó thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 20 đã đề ra.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trực tiếp thị sát việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn hôm 17/5 (Ảnh: HC) 

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trực tiếp thị sát việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn hôm 17/5 (Ảnh: HC) 


Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng thẳng thắn nhìn nhận việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm qua vẫn còn một số hạn chế, nhất là việc “học tập” và “làm theo” chưa trở thành việc làm thường xuyên với ý thức tự giác cao của các tổ chức đảng, đơn vị, địa phương cũng như mỗi cán bộ, đảng viên, đòi hỏi từng cấp, ngành, từng địa phương, đơn vị phải suy ngẫm, kiểm điểm lại mình, nghiên cứu, tìm ra những giải pháp để khắc phục, làm cho việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TƯ đi vào thực chất và có hiệu quả hơn.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, ngày 15/5 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong khi chờ TƯ có kế hoạch, hướng dẫn triển khai cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội của TP chủ động thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong rất nhiều bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, ông đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên trước hết phải học tư tưởng vì dân, trọng dân, yêu dân và học dân. Cần phải đặt mình vào đời sống của nhân dân, lắng nghe dân để nghiên cứu, đề ra những chủ trương, quyết sách sao cho có lợi cho dân nhất.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, chỗ nào dân chưa hiểu thì giải thích cho thấu đáo, đồng thời tuyên truyền, vận động để dân biết, dân tin, dân theo; việc nào dân thấy chưa đúng thì nhất quyết phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.


“Phải thực sự khiêm tốn, cầu thị, tận dụng “tai mắt” của nhân dân để kiểm tra, giám sát cán bộ cấp dưới của mình. Chỗ nào đời sống nhân dân càng khó khăn, việc gì nhân dân càng bức xúc... thì cán bộ càng phải quan tâm thường xuyên hơn!” – ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Ông Xuân Anh cũng yêu cầu trong thời gian tới, cần bám sát chỉ đạo của TƯ, từng cấp ủy, địa phương, đơn vị tự giác xây dựng kế hoạch, chương trình; cá nhân đăng ký nội dung, công việc cụ thể hàng năm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo” bằng những việc làm vụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân.

“Chúng ta phải kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, xa rời thực tế, xa rời cơ sở, quần chúng; kiên quyết phê phán những cán bộ, đảng viên không dám nói, không dám hành động, hoặc “nói nhiều làm ít”, “nói mà không làm”, “nói một đường, làm một nẻo”, đồng thời chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, hình thức, đăng ký nhưng không thực hiện. Xem xét hiệu quả việc đăng ký làm theo để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và CBCCVC” – ông Nguyễn Xuân Anh nói.


Cùng với xây dựng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Anh cũng yêu cầu tăng cường giáo dục nội dung này cho thanh thiếu niên, xây dựng thế hệ trẻ của TP Đà Nẵng có ý thức vươn lên trong học tập, lao động và công tác, có phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, tới nơi tới chốn, có ứng xử văn hóa, văn minh, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

“Lớp thanh niên mới của TP phải biết tôn trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, có ý thức công dân, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực tham gia vào các phong trào, đoàn thể xã hội, biết quan tâm, giúp đỡ người khác; chủ động tham gia hiến kế, đóng góp ý tưởng để xây dựng, phát triển TP!” – ông Nguyễn Xuân Anh đặt mục tiêu cho việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ Đà Nẵng.


Nguồn: Infonet
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN