Bế mạc Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 kết thúc sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá 5 năm (2010-2015) việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ I và Tổng quan 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến 2015 và định hướng đến 2025 theo Kết luận của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 

 

 Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và đầy trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào kết quả cũng như chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của khóa I để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ; các ý kiến tham luận cũng đã tập trung làm rõ hơn những giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo công tác chuyên môn cũng như các đoàn thể chính trị-xã hội trong nhiệm kỳ tới; tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động của toàn Đảng bộ mà trước hết là trong Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành, nhất là Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn.
Đại hội đã thảo luận và góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo chính  trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành trình Đại hội và các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đề ra; Đại hội thống nhất với nội dung Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ II gồm 43 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí, bầu 2 Phó bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 9 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu gồm 26 đại biểu chính thức và (03) đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ II, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.
Sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các đơn vị, địa phương đã đem tới thắng lợi của Đại hội. Thành công của Đại hội đã thể hiện rõ sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy Đảng, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã làm tốt công tác chuẩn bị, phát động phong trào thi đua hướng tới Đại hội và tổ chức đại hội từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở đến cấp trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn. Đại hội ghi nhận và biểu dương trên 6 vạn công nhân viên, người lao động toàn Tập đoàn, ở trong nước cũng như ở nước ngoài, biển khơi, sa mạc xa xôi, trong nhiều tháng qua đã hăng say lao động sản xuất, thi đua “Về đích trước” lập thành tích dâng lên Đại hội.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ khóa II nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó bí thư phụ trách Đảng bộ, Quyền Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và khẳng định, đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, đây là vinh dự và sự động viên rất lớn, song cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình trước hết đối với Đảng bộ Tập đoàn, với toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Dầu khí và cao hơn nữa là trọng trách trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân. Để hoàn thành được trọng trách này đòi hỏi từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, đồng sức, đồng lòng vì sự nghiệp chung, vì ngôi nhà chung Petrovietnam.
Tập thể Ban Chấp hành hứa với Đại hội sẽ phát huy cao nhất tinh thần Nhiệt huyết – Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Tập đoàn, xứng đáng với niềm tin yêu của Đại hội cũng như của toàn thể người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Video: TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Tập đoàn Dầu khí Nga
Trong diễn văn bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh: Trước mắt chúng ta là việc nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội khoá II, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là công tác sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chăm lo đến người lao động và hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội... Ban Chấp hành Đảng bộ khoá II, nhiệm kỳ 2015-2020 cần khẩn trương xây dựng Chương trình công tác toàn khoá, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, tập trung hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2015, cũng là hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015, tạo đà quyết tâm thực hiện tốt nhất Nghị quyết Đại hội lần thứ II cũng như Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động xung quanh Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, lên một tầm cao mới, xứng đáng với vai trò là tập đoàn kinh tế trụ cột, hàng đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Nguồn: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN