Báo chí với sự đóng góp của tổ chức xã hội

Thời sựThứ Sáu, 21/09/2012 01:47:00 +07:00

(VTC News) - Quỹ Hợp tác và Phát triển tổ chức toạ đàm Báo chí với việc tuyên truyền nỗ lực, đóng góp của các tổ chức cho công tác Phát triển và xóa đói...

(VTC News) - Quỹ Hợp tác và Phát triển (C&D) đã tổ chức toạ đàm "Báo chí với việc tuyên truyền những nỗ lực và đóng góp của các tổ chức Xã hội cho công tác Phát triển và xoá đói giảm nghèo" nhằm động viên các tổ chức xã hội phát huy hơn nữa những đóng góp của mình cho việc phát triển nhanh và bền vững của Đất nước trong thời gian tới.

 
Ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó chủ tịch Quốc Hội, Chủ tịch danh dự Quĩ hợp tác và Phát triển đã chủ trì buổi tọa đàm.

Tọa đàm có sự tham dự của các đại biểu Ban tuyên giáo Trung ương, các tổ chức xã hội và nhiều phóng viên đến từ các báo, đài khác nhau.

Ba nhóm vấn đề chính được nêu ra trong buổi tọa đàm đó là: (1) Sự cần thiết phản ánh hoạt động của các tổ chức xã hội trên báo chí; (2) Những nội dung cần phản ánh; (3) Một số giải pháp.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Vũ Quốc Tuấn – Chuyên gia cao cấp – Cố vấn liên mạng vận động chính sách INPA nêu rõ: Báo chí cần phản ánh hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự để giới thiệu đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa hoạt động của các tổ chức này là thỏa mãn các nhu cầu đa dạng và hướng vào lợi ích cộng đồng; động viên các tổ chức hoạt động có ích hơn nữa cho sự phát triển xã hội; tạo sự lan tỏa về những kinh nghiệm, bài học hay của các tổ chức này trong quá trình hoạt động.

Việc phản ảnh các hoạt động của tổ chức xã hội trên báo chí cũng thể hiện rõ hơn nữa vai trò của báo chí không chỉ một chiều là truyền đạt chủ trương, chính sách, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền mà còn là ý kiến, là tiếng nói phản hồi của dân.

Nghị quyết đại hội lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001) khẳng định: “Hỗ trợ và khuyến khích các tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận mà vì nhu cầu và lợi ích của nhân dân. Những tổ chức này có thể được Nhà nước ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, cung cấp một số dịch vụ công với sự giám sát của cộng đồng. Thông qua đó, Nhà nước có thể tập trung sức lực để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng hơn”

 
Về nội dung hoạt động của các tổ chức xã hội cần được phản ánh trên báo chí, ông Quốc Tuấn cũng nêu rõ: Cần phản ánh đầy đủ hơn nữa hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự là dựa trên bốn lĩnh vực chủ yếu: (1) Tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; (2) Thực hiện các hoạt động về văn hóa, khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao dân trí; (3) Thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện; (4) Mở rộng quan hệ quốc tế, thực hiện ngoại giao nhân dân.

Trên thực tế, hoạt động của các tổ chức xã hội cũng có nhiều những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai hoạt động. Những thuận lợi có thể nêu lên là:

+ Được xã hội hoan nghênh, hưởng ứng khi triển khai các hoạt động, vì các hoạt động này đều cần thiết và đáp ứng đúng yêu cầu cộng đồng;

+ Được nhiều chuyên gia, nhà quản lý ủng hộ nhiệt tình và tích cực tham vì đây là nơi họ có thể phát huy trí tuệ, sáng kiến có lợi cho cộng đồng;

+ Được một số nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ, tài trợ cho những dự án về văn hóa, xã hội.

Những khó khăn có thể nêu lên như sau:

+ Bản thân các tổ chức xã hội còn nhiều yếu kém, từ khả năng tài chính eo hẹp, năng lực vận động, năng lực tổ chức thực hiện và kiến thức, kinh nghiệm còn thiếu;

+ Hành lang pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của các tổ chức xã hội chưa đủ hoàn chỉnh;

+ Xã hội còn có những ý kiến đánh giá chưa đúng về vị trí, vai trò của các tổ chức xã hội dân sự.

Về các giải pháp cho việc tuyên truyền những nỗ lực và  đóng góp của các tổ chức Xã hội, ông Nguyễn Văn Hùng – Phó vụ trưởng Vụ báo chí – Ban tuyên giáo Trung Ương đề nghị các tổ chức xã hội cần chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về các hoạt động của mình để tạo nên sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả, tạo ra sức lan tỏa trong xã hội.

Kết thúc tọa đàm, Quĩ hợp tác và phát triển (C&D) nhấn mạnh trong thời gian tới Quĩ sẽ chủ động cung cấp thông tin, bài viết, hình ảnh cho báo chí; tổ chức nhiều cuộc hội thảo, báo cáo, tọa đàm do từng tổ chức xã hội chủ trì hoặc do Liên mạng vận động chính sách (INPA) chủ trì, có thể phối hợp với các Báo, Đài để thông tin, trao đổi ý kiến thảo luận; tổ chức trang thông tin http://www.cdfund.org.vn có chất lượng tốt để tuyên truyền về các tổ chức xã hội trên mạng cho báo chí tham khảo và tiếp cận.

 
 
P.V
Bình luận
vtc.vn