• Zalo

Bạn có tìm được số bị thiếu trong bảng dưới đây?

Giáo dục Thứ Hai, 25/11/2019 06:35:00 +07:00

Cách giải bài toán này là tìm ra phép tính thích hợp được tạo bởi các số trong cùng một hàng.

Tìm chữ số thích hợp điền vào dấu ? và giải thích sự lựa chọn của mình

What-is-the-missing-number

 

Quỳnh Anh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin