Tổng cục thuế

Bãi bỏ thêm 2 thủ tục hành chính thuế

Trong đó có 4 thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế và 2 thủ tục hành chính bãi bỏ.

4 thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế gồm thủ tục "Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên" và thủ tục "Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên)" ở cả 2 cấp thực hiện là Cục Thuế và Chi cục thuế.    

Bai bo them 2 thu tuc hanh chinh thue hinh anh 1

 

2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ là "Khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên" ở cấp Cục thuế và cấp Chi cục thuế.    

Quyết định cũng nêu rõ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính sau khi được sửa đổi, thay thế từ trình tự, cách thức thực hiện, số lượng hồ sơ đến thời hạn giải quyết, mẫu tờ khai cũng như yêu cầu, điều kiện thực hiện các thủ tục này.

Thu Thủy
Chủ đề:
Video U23 Viet Nam vs U23 Quatar
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN