Bắc Kạn sẽ nổ mìn lấp cửa “hang vàng”

Theo thông báo số 142/TB-UBND ngày 14/12 của UBND  tỉnh Bắc Kạn, ngày 24/12 sẽ lấp cửa "hang vàng” tại khu vực giáp ranh Bó Duống (Lãng Ngâm) - Nặm Nầu (Hương Nê), thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Để thực hiện ngăn chặn có hiệu quả trong thời gian tới, UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh có nhiệm vụ bảo vệ, ngăn chặn tình trạng người dân tiếp tục khai thác vàng trái phép, gây mất trật tự, nguy hiểm đến tính mạng. 

Ngày 24/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập phương án đánh mìn lấp cửa hang; duy trì lực lượng chốt chặn tại các cửa hang, tuyệt đối không cho người dân vào trong hang. Các cấp chính quyền địa phương và các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng tuyên truyền sâu rộng để người dân biết được chủ trương, thời gian lấp cửa hang. 

Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu, đề xuất phương án quản lý và khai thác có hiệu quả nguồn khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất. 

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đã thành lập Ban chỉ huy giải tỏa để giải quyết việc khai thác khoáng sản vàng trái phép tại khu vực giáp ranh Bó Duống (xã Lãng Ngâm) và Nặm Nầu (Hương Nê), huyện Ngân Sơn.

Theo Vietnam+
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN