Tổng cục thuế

Áp thuế suất 1% đối với Dầu và các sản phẩm từ chưng cất hắc ín than đá

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 16/2016/TT-BTC quy định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC.

Theo đó, Bộ Tài chính quy định, áp dụng thuế suất 1% đối với các sản phẩm là: Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm (benzen, Xylen); hạt nhựa PP dạng phân tán.

Thu Thủy
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN