• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Tổng thống Putin viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Nga Putin đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ chiều 12/11

Tổng Nga Putin đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ chiều 12/11

Tổng Nga Putin đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ chiều 12/11

Tổng Nga Putin đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ chiều 12/11

Tổng thống Putin trước Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tổng thống Putin trước Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tổng thống Putin trước Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tổng thống Putin trước Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tổng thống Putin lên đặt vòng hoa ở Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tổng thống Putin lên đặt vòng hoa ở Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tổng thống Putin và vòng hoa mang quốc kỳ Nga trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng thống Putin và vòng hoa mang quốc kỳ Nga trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng thống Putin đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng thống Putin đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng thống Putin và vòng hoa mang quốc kỳ Nga trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng thống Putin và vòng hoa mang quốc kỳ Nga trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng thống chỉnh vòng hoa trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng thống chỉnh vòng hoa trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng thống Nga cúi đầu trước vòng hoa mang quốc kỳ Nga khi đến viêng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng thống Nga cúi đầu trước vòng hoa mang quốc kỳ Nga khi đến viêng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đội quân nhạc và quốc kỳ Việt Nam - Nga trong sân Phủ chủ tịch trong lễ đón chính thức Tổng thống Putin

Đội quân nhạc và quốc kỳ Việt Nam - Nga trong sân Phủ chủ tịch trong lễ đón chính thức Tổng thống Putin

Các em bé Hà Nội và quốc kỳ Việt Nam, Nga tung bay trong lễ đón chính thức Tổng thống Putin

Các em bé Hà Nội và quốc kỳ Việt Nam, Nga tung bay trong lễ đón chính thức Tổng thống Putin

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất