Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Ảnh: Những bút tích lần đầu tiên được công bố của cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Nhiều tài liệu bút tích của cố Tổng Bí thư Trường Chinh lần đầu tiên được công bố tại triển lãm ở Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Anh: Nhung but tich lan dau tien duoc cong bo cua co Tong Bi thu Truong Chinh hinh anh 1

Bài viết chọn căn cứ địa của Tổng Bí thư Trường Chinh, ký bút danh Tân Trào đăng trên báo Cờ Giải Phóng, số 15 ngày 17/7/1945. Bản đánh máy có bút tích sửa chữa của ông.

Anh: Nhung but tich lan dau tien duoc cong bo cua co Tong Bi thu Truong Chinh hinh anh 2

Chứng minh thư đề tên Lê Văn Thận (tức Tổng Bí thư Trường Chinh) do Ủy ban Liên Việt toàn quốc cấp, ngày 15/4/1952.

Anh: Nhung but tich lan dau tien duoc cong bo cua co Tong Bi thu Truong Chinh hinh anh 3

Thư Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh gửi Thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng nhân ngày thương binh liệt sĩ, ngày 23/7/1984. Bản đánh máy có bút tích sửa chữa của đồng chí.

Anh: Nhung but tich lan dau tien duoc cong bo cua co Tong Bi thu Truong Chinh hinh anh 4

Bút tích lời căn dặn bà con quê hương của đồng chí Trường Chinh trong dịp về thăm quê, ngày 3/3/1981.

Anh: Nhung but tich lan dau tien duoc cong bo cua co Tong Bi thu Truong Chinh hinh anh 5

Thẻ Đại biểu Quốc hội Khóa VII (thẻ số 4) của đồng chí Trường Chinh năm 1981.

Anh: Nhung but tich lan dau tien duoc cong bo cua co Tong Bi thu Truong Chinh hinh anh 6

 

Anh: Nhung but tich lan dau tien duoc cong bo cua co Tong Bi thu Truong Chinh hinh anh 7

 

Anh: Nhung but tich lan dau tien duoc cong bo cua co Tong Bi thu Truong Chinh hinh anh 8

 

Anh: Nhung but tich lan dau tien duoc cong bo cua co Tong Bi thu Truong Chinh hinh anh 9

Bài viết Gương sáng đời đời của đồng chí Trường Chinh, 1980.

Anh: Nhung but tich lan dau tien duoc cong bo cua co Tong Bi thu Truong Chinh hinh anh 10

 

Anh: Nhung but tich lan dau tien duoc cong bo cua co Tong Bi thu Truong Chinh hinh anh 11

Lời khai mạc của Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa V, tháng 6/1975. Bản đánh máy có bút tích sửa chữa của ong.

Anh: Nhung but tich lan dau tien duoc cong bo cua co Tong Bi thu Truong Chinh hinh anh 12

Diễn văn của Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh tại lễ kỷ niệm lần thứ 85 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5/1975.

Anh: Nhung but tich lan dau tien duoc cong bo cua co Tong Bi thu Truong Chinh hinh anh 13

Điện mật của Tổng Bí thư Trường Chinh gửi anh Tô (tức đồng chí Phạm Văn Đồng) và Ban Bí thư để bàn vấn đề hiệp thương giữa hai miền Bắc - Nam, ngày 15/7/1955. Bản đánh máy có bút tích sửa chữa của ông

>>> Đọc thêm: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa - Trường Sa đến với người Tây Nguyên

Video: Những thước phim chân thực về chiến tranh biên giới 1979

 

Bình luận