• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Ảnh: Mỹ Đình đông nghẹt người đón Nick Vujicic

Quảng trường Mỹ Đình 17h15, dòng người xếp hàng đã lấn tới 2/3 lòng quảng trường.

Quảng trường Mỹ Đình 17h15, dòng người xếp hàng đã lấn tới 2/3 lòng quảng trường.

Tất cả các phương tiện lưu thông qua Quảng trường đều phải dạt về phía cuối hàng để tìm đường đi.

Tất cả các phương tiện lưu thông qua Quảng trường đều phải dạt về phía cuối hàng để tìm đường đi.

Dòng người nối dài tớ cả 100m.

Dòng người nối dài tớ cả 100m.

Một chiếc ô tô xé hàng để lách qua.

Một chiếc ô tô xé hàng để lách qua.

Tiếp đến, xe máy cũng cắt hàng để đi qua.

Tiếp đến, xe máy cũng cắt hàng để đi qua.

17h30, bên ngoài sân Mỹ Đình đã đông nghịt. Ước tính có khoảng 2,5 vạn người đã đến sân.

17h30, bên ngoài sân Mỹ Đình đã đông nghịt. Ước tính có khoảng 2,5 vạn người đã đến sân.

Sau gần 1 giờ rồng rắn vào bên trong sân, Quảng trường Mỹ Đình vẫn bị chắn ngang

Sau gần 1 giờ rồng rắn vào bên trong sân, Quảng trường Mỹ Đình vẫn bị chắn ngang

Bãi gửi xe bên cạnh sân Mỹ Đình. Giá vé cho mỗi chiếc xe càng về sau càng đắt. Từ 20 nghìn tăng lên 40 nghìn đồng/chiếc.

Bãi gửi xe bên cạnh sân Mỹ Đình. Giá vé cho mỗi chiếc xe càng về sau càng đắt. Từ 20 nghìn tăng lên 40 nghìn đồng/chiếc.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất