• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 5/11 - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 5/11 - Ảnh: Tùng Đinh

Lễ chào cờ và quốc ca hai nước - Ảnh: Tùng Đinh

Lễ chào cờ và quốc ca hai nước - Ảnh: Tùng Đinh

21 phát đại bác chào đón ông Tập Cận Bình được tường thuật qua màn hình lớn - Ảnh: Tùng Đinh

21 phát đại bác chào đón ông Tập Cận Bình được tường thuật qua màn hình lớn - Ảnh: Tùng Đinh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm lễ chào cờ - Ảnh: Tùng Đinh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm lễ chào cờ - Ảnh: Tùng Đinh

Duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: Tùng Đinh

Duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự - Ảnh: Tùng Đinh

Ông Tập Cận Bình trong lễ đón chính thức chiều 15/11 tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: Tùng Đinh

Ông Tập Cận Bình trong lễ đón chính thức chiều 15/11 tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào Phu nhân Chủ tịch Tập Cận Bình, bà Bành Lệ Viện - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào Phu nhân Chủ tịch Tập Cận Bình, bà Bành Lệ Viện - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu các thành viên đoàn Việt Nam với ông Tập Cận Bình - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu các thành viên đoàn Việt Nam với ông Tập Cận Bình - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư và ông Tập Cận Bình duyệt đội danh dự - Ảnh: Phạm Thành

Tổng Bí thư và ông Tập Cận Bình duyệt đội danh dự - Ảnh: Phạm Thành

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam đi qua lễ đài - Ảnh: Tùng Đinh

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam đi qua lễ đài - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ông Tập Cận Bình di chuyển sang Văn phòng Trung ương Đảng - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ông Tập Cận Bình di chuyển sang Văn phòng Trung ương Đảng - Ảnh: Tùng Đinh

Vẫy chào các thành viên đoàn Việt Nam - Ảnh: Tùng Đinh

Vẫy chào các thành viên đoàn Việt Nam - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ông Tập Cận Bình di chuyển sang Văn phòng Trung ương Đảng - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ông Tập Cận Bình di chuyển sang Văn phòng Trung ương Đảng - Ảnh: Tùng Đinh

Đội danh dự chỉnh đốn trang phục trước lễ đón - Ảnh: Tùng Đinh

Đội danh dự chỉnh đốn trang phục trước lễ đón - Ảnh: Tùng Đinh

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất